Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost TRAMACO ENERGY s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČ: 09163131, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle 117594, vložce C (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, adresu, IP adresu. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky, marketingových akcí a Správce je bude zpracovávat 5 let. (nelze na dobu neurčitou, pro marketingové účely zpravidla 3 roky)

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail nebo dopis na adresu společnosti TRAMACO ENERGY s.r.o., Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice.

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Bezručova 2, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marektingových služeb a servisu webu.
  • Společnosti podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • Účetní společnost
  • Případně další společnosti, jejichž služby zatím Správce nevyužívá.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.