Infolinka: 9–17 h (v pracovní dny) +420 544 525 222 info@electree.cz Nezávazná poptávka

Často kladené otázky


Co je výrobní EAN?

Výrobní EAN je 18-místné číslo, které Vám přidělí Váš distributor. Kromě výrobního EANu má každý, kdo elektřinu odebírá, také EAN spotřební.

Musím dodat do sítě množství energie dle smlouvy?

Objem výroby, uvedený ve smlouvě, je pouhý předpoklad. K jeho nesplnění se nevztahují žádné sankce.

Kolik zaplatím za vaši službu?

U mikrozdroje do 15 kWp zaplatíte pouze měsíční poplatek 180 Kč + 37,80 Kč (21 % DPH) tedy celkem 217,80 Kč a ani korunu navíc.

U zdrojů od 10 do 100 MWh se jedná o měsíční poplatek ve výši 99 Kč + 20,79 Kč (21 % DPH) tj. 119,79 Kč a z každé MWh 289 Kč + 60,69 Kč (21 % DPH) tj. 349,69 Kč.

Vztahují se k dodávce energie nějaké další poplatky?

Žádné další poplatky platit nebudete.

Jak probíhá vyúčtování a fakturace?

Data pro fakturaci získává distributor (ČEZ, E.GD, PRE) z vašeho chytrého elektroměru a předává je operátorovi trhu. Ten následně data postoupí nám.
Tato data analyzujeme denně.

Na jak dlouho se uzavírá smlouva?

S Electree uzavřete smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Jak probíhá podpis smlouvy?

Nemusíte nikam chodit, smlouvu spolu podepíšeme elektronicky. Není nutné ani mít zřízenou datovou schránku.

Kdo vyřídí moji registraci u OTE?

Registraci u OTE si bereme na starost my.

Musím mít na výrobu elektřiny živnostenský list nebo nějakou licenci?

Ne. Jedinou podmínkou je mít přidělený výrobní EAN.

Musím příjmy z prodeje přebytků elektrické energie danit?

Pokud jste fyzická osoba a Vaše příjmy z prodeje vyrobené elektřiny nepřesáhnou částku 30.000 Kč, tyto příjmy danit nemusíte. Jedná se o tzv. ostatní příjmy a tyto jsou do výše 30.000 Kč od daně z příjmu osvobozeny.
Podnikatelských subjektů se ovšem toto opatření netýká.

Kdo má odpovědnost za odchylku?

Odpovědnost za odchylku přebíráme my.

Co musí zákazník splnit, aby mohl k Electree i na dodávku elektřiny?

Musí mít měření typu B, průběhové měření. 4 kvadrantní elektroměr. Mají ho všichni, kdo vlastní FVE, ale také ti, co mají větší odběry. Do budoucna by ho měl vlastnit úplně každý proto, aby elektrická síť mohla být „chytrá“. Měření typu B umožňuje načítaní dat z elektroměru po 15 minutách, distributor a obchodník tak mají přesnou informaci spotřeba / výroba. Zatímco měření typu C umožňuje měření pouze samoodečtem nebo jinou technologií, načítání dat proběhne max 2x ročně.