Infolinka: 9–17 h (v pracovní dny) +420 544 525 222 info@electree.cz Nezávazná poptávka

Záruky původu: Důležitý krok
k udržitelné energetice

 V dnešní době se stále více lidí zajímá o původ a zdroje energie, které používají. S ohledem na růst významu obnovitelných zdrojů energie a snahy o ochranu životního prostředí se záruky původu stávají důležitým nástrojem. 

V tomto článku se podíváme na to, co jsou záruky původu, jak fungují a proč jsou pro spotřebitele důležité.

Co jsou záruky původu?

Záruky původu jsou certifikáty, které potvrzují, že určitá část elektřiny byla vygenerována z obnovitelných zdrojů energie. Jsou to důkazy, které garantují ekologickou a udržitelnou povahu energie.

Jak fungují záruky původu?

Záruky původu jsou vydávány pro každou vyrobenou megawatthodinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Při výrobě energie z obnovitelných zdrojů se zároveň generují záruky původu, které jsou následně přiděleny do systému obchodování se zárukami původu.

Jak to funguje v praxi?

Spotřebitelé mohou získat záruky původu prostřednictvím svého dodavatele elektřiny. Tyto certifikáty potvrzují, že odpovídající část elektřiny byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. Spotřebitelé si tak mohou být jistí, že podporují udržitelnou výrobu energie.

Význam pro spotřebitele

Záruky původu umožňují transparentnost a důvěru v původ a kvalitu dodávané elektřiny.
Spotřebitelé tak mohou vědomě volit dodavatele, kteří se angažují v obnovitelných zdrojích energie.
Zároveň záruky původu podporují rozvoj obnovitelných zdrojů a snižují závislost na fosilních palivech.
V neposlední řadě již nyní v některých oblastech (např. dobíjecí stanice na elektromobily) existuje povinná kvóta na využití energie z obnovitelných zdrojů, která se dále bude zvyšovat.
K prokázání používání elektřiny z obnovitelných zdrojů slouží právě záruky původu.

Výhody pro životní prostředí

Záruky původu mají zásadní význam pro ochranu životního prostředí.
Podporují růst obnovitelných zdrojů energie a snižují emise skleníkových plynů.
Tím přispívají k boji proti změně klimatu a udržitelnému rozvoji.

Shrnutí

Záruky původu jsou důležitým nástrojem pro zajištění transparentnosti a důvěry v oblasti energie. 

Pro spotřebitele představují možnost podporovat obnovitelné zdroje nebo také prokázat splnění povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů, a aktivně tak přispívat k ochraně životního prostředí. Udržitelná energetika je naším společným cílem a záruky původu nám umožňují být součástí tohoto pozitivního vývoje.

Kontaktujte nás

Spoluprací s Electree nemusíte odcházet od stávajícího dodavatele elektřiny ani u něj měnit tarif.